Beste Cliënt,

Wij hebben Uw aanvraag goed ontvangen.
Wij contacteren U zo snel mogelijk.

– U moet verschijnen voor de Politierechtbank

Snelheidsovertreding, Vluchtmisdrijf, Alcoholintoxicatie, Dronkenschap, Drugs, …

– U veroorzaakte een verkeersongeval?

Aansprakelijkheid, Betwisting schade …

– U bent slachtoffer van een verkeersongeval?

Materiële schade, Lichamelijk schade, …

Wat zijn de kosten?

U beschikt waarschijnlijk over een rechtsbijstandverzekering. Deze verzekering neemt de erelonen en kosten van een advocaat naar keuze ten laste. U kan zich aldus laten vertegenwoordigen door ons kantoor en Uw verzekeraar neemt de kosten voor zich.

Deze rechtsbijstandsverzekering komt meestal ook tussen in een deel van de gerechtskosten.

Dries Advocaten kijkt voor U na of U beschikt over een rechtsbijstandverzekering en of deze tussenkomt in de kosten.

Beschikt U niet over een rechtsbijstandverzekering of komt deze niet tussen in de kosten, dan kan U alsnog vertegenwoordigt worden aan een redelijk tarief waarover vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt.

Efficiëntie

Persoonlijke Aanpak

Resultaatgericht

Wie zal U bijstaan?

Het kantoor is gespecialiseerd in het verkeersrecht. De voorbije jaren behandelde het kantoor heel wat zaken in het verkeersrecht, van verkeersovertredingen tot verkeersongevallen. Meester Dries is dan ook thuis in alle aspecten van het verkeersrecht.

Advocaat Tessa Dries zoekt het voor u uit, komt met gedegen advies en staat aan uw zijde in de rechtbank.

Wordt u geconfronteerd met het verkeersrecht, dan kiest u maar beter voor iemand met kennis van zaken, toch?